MCM PLUS:

PRODUCEREN EN BEHEREN

Het Marketing Collateral Management Plus (MCM) systeem biedt uitgebreide mogelijkheden om allerlei vormen van marketinguitingen te kunnen produceren, beheren en gebruiken. De uitstraling van de uitingen wordt vastgelegd in templates, zodat een consistente huisstijl wordt doorgevoerd.

De inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld een productomschrijving, kan door een productmanager via ieder systeem met een internetconnectie en een webbrowser worden ingegeven. Het opmaken van de brochure waarin de productomschrijving moet worden opgenomen, wordt gedaan met een grafisch werkstation voorzien van vormgevings-programmatuur. Het opmaken van het document kan volledig automatisch gebeuren, als de regels volledig bekend zijn. Ook is het mogelijk dat de opmaken door een vormgever op interactieve wijze plaatsvinden. In veel situaties wordt een mengvorm toegepast. Het MCM Plus systeem biedt uitgebreide mogelijk heden om het opmaken zeer efficiënt te laten verlopen.

Een opgemaakt document kan vervolgens weer worden opgeroepen door de productmanager via de web-interface. Wanneer de productmanager de brochure heeft goedgekeurd, kan het document voor verdere productie worden ingezet, of worden doorgestuurd naar de bedrijfs-website.

ROLLEN EN TAKEN

BEHEER EN OVERZICHT

Bij het samenstellen van een productbrochure zijn veelal veel verschillende personen en disciplines betrokken.

Zo zijn er productspecialisten die de productinformatie tot in detail kennen, marketing specialisten die goed weten hoe een product binnen een bepaald marktsegment gepositioneerd moet worden, copywriters en vertalers die voor teksten zorgen, vormgevers die de brochures moeten opmaken. Binnen het MCM Plus systeem is bekend welke gebruiker welke rol heeft.

Een productmanager is in staat om op eenvoudige wijze een compleet overzicht te hebben van de statussen van de verschillende productbladen. Via de workflow opties krijgt iedere betrokkene te zien wat van hem verwacht wordt, en wanneer de taak is afgerond, wordt de taak opgestart die als volgende stap in de workflow staat gedefinieerd.

Zo is iedereen goed op de hoogte welke taken voor hem klaar staan, en hoe ver de aanmaak van een productblad staat.

MCM PLUS:

VERTALINGEN - MAKKELIJK

Binnen MCM Plus kunnen de uitingen in verschillende talen worden aangemaakt. Binnen het MCM Plus systeem spreken we hier over varianten.

Een taalversie is een kopie van een bron-document dat vertaald is. Wanneer een tekst in het brondocument wordt aangepast, zal deze tekst in alle taalversies die aan dit brondocument gekoppeld zijn, worden gekenmerkt dat ze ook opnieuw moeten worden vertaald, of in ieder geval moeten worden gecontroleerd.

Illustraties die binnen alle taalversies het zelfde zijn, worden alleen in het bronbestand geplaatst en worden automatisch overgenomen in de verschillende taalversies.

In de productbladen wordt veel met tabellen gewerkt. MCM Plus biedt voor tabellen specifieke functionaliteit voor het beheersen van verschillende varianten. Afhankelijk van de taal of het geografisch gebied waar een productblad wordt toegepast wordt tabel informatie getoond. Zo zien we dat een tabel kan worden opgebouwd uit taal specifieke gegevens (zoals de koppen in een tabel), gegevens die voor alle varianten gelijk zijn, metrische gegevens die in bepaalde landen worden gebruikt en imperial gegevens die in andere landen wordt gebruikt.

easy translation MCM Plus Chinese

MCM PLUS:

VORMGEVEN IN DE CREATIVE CLOUD

Voor het vormgeven van de documenten wordt uitgegaan van templates. In de templates worden alle huisstijlregels vastgelegd. Hiermee wordt een consistente uitstraling gewaarborgd. Voor het vormgeven van documenten wordt gebruik gemaakt van de Creative Cloud software van Adobe. Deze software biedt onbeperkte mogelijkheden op het gebied van vormgeven van allerlei vormen van publicaties. Of het nu een document is dat gedrukt moet worden, of als app op een mobiele telefoon wordt aangeboden. De Creative Cloud software is naadloos geïntegreerd binnen het MCM Plus systeem.

De vormgever krijgt de instructies en bestanden via de MCM Plus functies die aan Creative Cloud zijn toegevoegd. Wanneer de vormgever klaar is met het vormgeven van de uiting, wordt deze centraal in het MCM Plus systeem opgeslagen, en het resultaat wordt via de workflow aangeboden om gecontroleerd te worden. Wanneer het document wordt goed gekeerd, wordt deze in de MCM Plus document bibliotheek beschikbaar gemaakt voor de rest van organisatie.

MCM PLUS:

ZOEK MAKKELIJK AL JE DOCUMENTE

Een organisatie heeft al snel honderden zo niet duizenden verschillende vormen vanmarketing-uitingen die gebruikt worden om de verkoop te ondersteunen.

Dit kunnen bijvoorbeeld product-leaflets, catalogi of handleidingen zijn. Voor internationaal opererende organisaties moeten deze uitingen ook in verschillende talen beschikbaar zijn. Met MCM Plus kunnen deze uitingen op een efficiënte manier worden aangemaakt. Maar op het moment dat een uiting gereed is, moet deze beschikbaar worden gesteld aan de organisatie. Dit gaat middels de document bibliotheek. Een verkoopafdeling kan op basis van diverse zoekcriteria documenten terugvinden.

Deze documenten kunnen als PDF geladen worden of eventueel naar een klant worden gestuurd. Vanuit de document bibliotheek is het ook mogelijk om een aanvraag naar een drukkerij te sturen om een document te laten afdrukken. De communicatie met de drukker gaat dan volledig automatisch. Doordat uw marketinguitingen nu voor iedereen goed benaderbaar zijn, wordt optimaal gebruik gemaakt van de investering die u geeft gedaan in de ontwikkeling van uw marketinguitingen.